Senāts pieņēmis lēmumu lietā, kurā bija strīds par to, vai pieteicējai ir pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par tās atsavināto nekustamo īpašumu, par kuru puses ir vienojušās norēķināties pa daļām septiņu gadu laikā. Taču pircējai, mainoties finansiālajai situācijai (vēl pirms tika veikts pirmais maksājums), noslēgts atcēlējlīgums un pārdevēja faktiski nebija saņēmusi ienākumu.