Lauksaimnieki, kuri no 1. aprīļa līdz 30. novembrim nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, no šo darbinieku algām var maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 15% apmērā, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbināšanas dienā, atgādina Lauku atbalsta dienests (LAD) un Valsts ieņēmumu dienests (VID).