Senāta Administratīvo lietu departaments 30.maijā apturēja tiesvedību lietā SKA-109/2023 par zinātniskā institūta “Bior” strīdu ar Valsts ieņēmumu dienestu par zinātniskiem instrumentiem un aparātiem piemērojamo muitas nodokli. Lai noskaidrotu, kā piemērojamas Eiropas Savienības normas par piemērojamo muitas nodokli vai atbrīvojumu no tā, Senāts nolēma vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar jautājumu prejudiciālā nolēmuma sniegšanai.