Kā ik gadu, arī šogad attālināti tiekamies vērienīgajā konferencē "Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2022", lai pārrunātu, kādas nodokļu un likumdošanas izmaiņas jāņem vērā, gatavojoties jaunajam gadam. Aicinām sekot līdzi teksta tiešraidei tepat, žurnālā "iFinanses"! 

Konference "Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2022" veiksmīgi noslēgusies. Sakām lielu paldies visiem lektoriem, dalībniekiem, moderatoram Andrejam Vaivaram, kā arī atbalstītājam SIA "Visma Enterprise". Uz tikšanos nākamgad!

plkst. 15:58 LU veiktajā pētījumā konstatēts, ka efektivitātes ziņā 1/3 darbinieku attālināti strādā efektīvāk, 1/3 strādā mazāk efektīvi, bet 1/3 saka, ka nekas nav mainījies. Darba devējiem būs jādomā, kas ir efektīvākais darba modelis viņa uzņēmumam - tikai attālinātais darbs, tikai klātiene vai hibrīdmodelis. [..] Modeļi ir attiecināmi ne tikai uz darba vietu, bet arī darba laiku- nenormēts, pilnībā normēts, daļēji normēts. Prakse rāda, ka ir notikusi virzība uz nenormēto darba laiku - pēc līguma darbinieks strādā 8 stundas, bet darbinieks pats nosaka savu darba laiku un kontrole ir pavisam neliela. Runājot par nākotni - elastīgie darba risinājumi ir uz palikšanu. Andris Lazdiņš "Ellex" asociētais partneris, zvērināts advokāts

plkst. 15:49 Sāpīgs jautājums ir izdevumu atlīdzināšanu. Likums paredz, ka attālinātā darba izdevumus sedz darba devējs, ja līgumā nav ierakstīts citādi, tomēr pētījumi rāda, ka ne vienmēr darba devēji šos izdevumus fiksē un sedz. Interesanta prakse - piešķirt darbiniekam budžetu un ļaut pašam izvēlēties, kas viņam vajadzīgs - piemēram, galds vai krēsls, pēc tam iesniedzot attaisnojuma dokumentu. Andris Lazdiņš "Ellex" asociētais partneris, zvērināts advokāts

plkst. 15:45 Lielākais izaicinājums ir uzturēt produktivitāti jaunajos darba apstākļos. Ļoti svarīgi attālināta darba kontekstā ir uzticība no darba devēja puses un paļauties, ka tiks izdarīts nepieciešamais darbs mazākas kontroles situācijā. Tāpat ir aktuāls jautājums- kā norobežot privāto dzīvi no darba dzīves? Piemēram, tagad e-pasti tiek skatīti un sūtīti pat 21.00 un saziņa notiek pat Whatsapp u.c Taču tam ir arī pozitīvi aspekti - palielinās informācijas aprites ātrums. Andris Lazdiņš "Ellex" asociētais partneris, zvērināts advokāts

plkst. 15:37 Attālināta darba izmantošana pandēmijas laikā ir pieaugusi par 50%. Uzņēmumi par attālinātā darba iespējām bija domājuši jau iepriekš, bet pandēmija grūdiena veidā ir likusi to tehniski arī nodrošināt. Tāpēc ar skatu nākotnē, tā būs neatņemama darba sastāvdaļa, jo darbinieki ir sapratuši, ka darbs no mājām atvieglo situāciju, jo nav papildus stresa, izmaksu u.c. Andris Lazdiņš "Ellex" asociētais partneris, zvērināts advokāts

plkst. 15:32 Mums bija pārāk romantizēts skatījums uz attālināto darbu. Tā realitāte ar kuru saskārāmies pēdējos 2 gados. Izrādījās, ka  strādāt no mājām tik priecīgi un baudāmi nemaz nav. Attālinātais darbs ir darba izpildes veids – to var veikt no mājām, vai kafejnīcā, bet pienākumi, darba kārtības noteikumi, līgumi ir vienlīdzīgi ar tiem darbiniekiem, kas strādā klātienē. Andris Lazdiņš "Ellex" asociētais partneris, zvērināts advokāts

plkst. 15:25 Vai ir pamats runāt par eiro devalvāciju? Pēteris Strautiņš teic, ka eiro kursu var ietekmēt tikai jauna informācija, kas tā būs - nevaram zināt. Ja runājam eiro devalvāciju kā inflāciju eirozonā – jā, inflācija būs liela. 

plkst. 15:10 Latvija sevi mēdz negatīvi salīdzināt ar citām Baltijas valstīm, un tam ir empīrisks pamatojums,  bet jāņem vērā, ka Eiropas kontekstā Lietuvai un Igaunijai pēdējais gads ir bijis ārkārtīgi veiksmīgs. [..] Mājsaimniecībās ir labāka situācija, nekā rūpniecības nozarēs - pandēmijas iespaidā samazinājušies izdevumi, palielinājušies iekrājumi, tāpēc nauda ies tirgū un sildīs Latvijas ekonomiku. Pēteris Strautiņš, A/S Luminor Bank, galvenais ekonomists

plkst. 14:57 Pasaules ekonomikas tempraturā kopumā ir virs vidējā. Eirozonā tendences ir labvēlības, tomēr Ķīnā virzība uz leju ir visai spēcīga. Eirozonas ražotāji priecājas par noieta tirgiem, bet satraucas par izmaksu kāpumu. Ražotāju cenu inflācija ir ļoti augsta, tas signalizē ka arī patēriņa cenās kāpums nav beidzies. Lai arī izejvielu cenas ir augstas, tās nav rekordlīmeņos. Kopumā Eirozonas kontekstā Baltijas valstīs ir diezgan sasilstošs darba tirgus. Pēteris Strautiņš, A/S Luminor Bank, galvenais ekonomists

Lai lasītu tālāk, abonē interneta žurnālu "iFinanses!" Vairāk informācijas sadaļā Abonēšana.