Gan Eiropas Komisija (EK), gan Eiropas Savienības Vispārējā tiesa ir pieļāvušas tiesību kļūdu, uzskatīdamas, ka noteikumi par kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem (Controlled Foreign Company), nevis vispārējā Apvienotās Karalistes uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) sistēma kopumā bija pareizā atsauces sistēma, lai pārbaudītu, vai ir piešķirta selektīva priekšrocība, informē Eiropas Savienības Tiesa (EST).

Ar 2019.gada 2.aprīļa lēmumu EK konstatēja, ka no 2013. līdz 2018.gadam Apvienotā Karaliste dažām starptautiskām uzņēmumu grupām ir piešķīrusi nelikumīgu valsts atbalstu nodokļu priekšrocību veidā. Proti, tā uzskatīja, ka Apvienotā Karaliste minētās grupas nepamatoti atbrīvoja no tās nodokļu sistēmas piemērošanas, kuras mērķis ir novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

EK ieskatā Apvienotās Karalistes noteikumu par kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem mērķis bija novērst, ka Apvienotās Karalistes uzņēmumi izmanto zemu vai nulles nodokļu jurisdikcijā reģistrētu meitasuzņēmumu, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas Apvienotajā Karalistē. Minētie noteikumi ļāva Apvienotās Karalistes nodokļu iestādēm visu uz ārzonas meitasuzņēmumu mākslīgi novirzīto peļņu novirzīt atpakaļ uz Apvienotās Karalistes mātesuzņēmumu, kur to var attiecīgi aplikt ar nodokli.