Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (GPL) visām komercsabiedrībām ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz dalībnieku (akcionāru) sapulces apstiprināts gada pārskats.

Raksta līdzautori: Eva Berlaus, SIA "Sorainen ZAB" vadošā partnere, zvērināta advokāte un Nauris Grigals, SIA "Sorainen ZAB" partneris, zvērināts advokāts

Tuvojas 30.jūnijs – termiņš akcionāru reģistra pirmā nodalījuma (reģistrēto akciju gadījumā) vai informācijas par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā ir iegrāmatotas dematerializētās akcijas, iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.

Kā iesniegt gada pārskatu?

Jāievēro šādi iesniegšanas gala termiņi atkarībā no GPL noteiktajiem komercsabiedrību kritērijiem:

  • mikrosabiedrībām un mazām sabiedrībām apstiprinātais gada pārskats par 2023.gadu ir jāiesniedz VID ne vēlāk kā 5 mēnešus pēc pārskata gada beigām (tātad, ja sabiedrības pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, ne vēlāk kā līdz 31.maijam);
  • vidējām un lielām komercsabiedrībām un sabiedrībām, kas ir koncerna mātes sabiedrības, kuras sagatavo konsolidēto gada pārskatu, kurām gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja tāds tiek gatavots) ir jāiesniedz VID ne vēlāk kā 7 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām (ja pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, ne vēlāk kā līdz 31.jūlijam).