2023. gads e-pakalpojumu nozarē nāks ar būtiskām izmaiņām gan iedzīvotājiem, gan komersantiem. Iedzīvotājiem no nākamā gada eID karte ir noteikta kā primārais personu apliecinošais dokumenta veids, kas nozīmē, ka katram Latvijas iedzīvotājam no 14 gadu vecuma būs pieejams arī eParaksts.

Savukārt, komersantiem, kuri sniedz e-pakalpojumus un veic personu elektronisku identifikāciju, jāņem vērā izmaiņas Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā, kas paredz, ka no 2023. gada 1. februāra elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, pakalpojumus, kas pilnībā vai daļēji tiek sniegts elektroniskā veidā, jānodrošina iespēja saņemt pakalpojumus, izmantojot nacionālos elektroniskās identifikācijas līdzekļus - eID karti un mobilo lietotni “eParaksts mobile”.

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) komersantiem bez maksas nodrošina plašu pakalpojuma grozu nacionālo eParaksta rīku integrācijai, kas ietver vairākas tehnoloģiskās funkcionalitātes:

  • e-Identitātes platforma ietver e-Identitātes apliecināšanas funkciju ar visiem rīkiem, kurus nodrošina valsts (eID, “eParaksts mobile”, eParaksts karte);
  • parakstīšanās platforma, kas ļaus gan pašam komersantam, gan viņa klientiem interneta vietnē parakstīt dokumentus. Arī parakstīšanās tiek nodrošināta bez maksas.

e-Identitātes platforma papildus nodrošina arī personas pilngadības identifikāciju digitālajā vidē, piemēram, komersantiem, kuri attālināti sniedz pakalpojumus vai veic akcizēto preču tirdzniecību.  e-Identitātes platformu iespējams integrēt portālos, lietotnēs un pakalpojumu sniegšanas interneta vietnēs. Lai to saņemtu, komersantam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, jānoslēdz līgums ar LVRTC un sadarbībā ar savu tehnoloģisko risinājumu partneri risinājums jāintegrē portālā vai informācijas sistēmā. Arī turpmāka risinājuma izmantošana visām iesaistītajām pusēm – gan iedzīvotājiem, kuri identificēs sevi ar eParaksta rīkiem, gan komersantam, kuri savā portālā šādu pakalpojumu nodrošinās – būs pilnībā bez maksas.

Jau vairāk nekā 300 informācijas sistēmās vai portālos ir ieviesta e-Identitāte pārbaude vai parakstīšanas iespēja ar nacionālajiem eParaksta rīkiem. Kā vienu no galvenajām priekšrocībām komersanti atzīst pakalpojuma uzticamību, kā arī to, ka visiem iesaistītajiem – gan portāla turētājam, gan gala lietotājiem eParaksta rīku izmantošana ir bez maksas. Būtiski pieaug arī sabiedrības interese par eParaksta izmantošanu. Šogad pirmajā ceturksnī e-Identitāte ar eParaksta rīkiem apliecināta vairāk nekā 2,7 miljonu reižu, kas ir par 53% vairāk nekā pērn šajā laikposmā. Ņemot vērā, cik plaši šobrīd visdažādākie pakalpojumi tiek izmantoti e-vidē un cik bieži iedzīvotāji apliecina identitāti, šis ilgtermiņā ļaus komersantiem arī būtiski ietaupīt finanšu līdzekļus, kas līdz šim tērēti citu e-Identitātes apliecināšanas līdzekļu uzturēšanai vai izmantošanai.