Turpmāk anonimizētā veidā tiks publiskoti Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) un disciplinārlietu komisijas pieņemtie lēmumi, kuros vērtēta maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcība, informē MKD.

Lēmumu publiskošanas mērķis ir informēt sabiedrību par aktuālo praksi administratoru un uzraugošo personu uzraudzības un disciplinārpārkāpumu lietās, veicināt kopējas izpratnes un vienotas maksātnespējas nozari regulējošo normatīvo aktu piemērošanas prakses veidošanu, administratora kā valsts amatpersonas rīcības atklātumu un MKD darbības caurskatāmību.

MKD anonimizētā veidā publiskos:

  • uzraudzības kārtībā pieņemtos lēmumus, ar kuriem atzīti normatīvo aktu pārkāpumi maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcībā;
  • sūdzību izskatīšanas kārtībā pieņemtos lēmumus, ar kuriem sūdzība noraidīta un normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti vai sūdzība apmierināta un normatīvo aktu pārkāpumi ir atzīti;
  • disciplinārlietu komisijas lēmumus.

Publiskoti tiks lēmumi, kas pieņemti, sākot ar 2024.gada 1.maiju. Anonimizēto lēmumu un informāciju par to MKD publiskos mēneša laikā pēc tam, kad attiecīgais lēmums būs kļuvis nepārsūdzams. Publiskotā informācija būs pieejama 2 gadus no attiecīgā anonimizētā lēmuma ievietošanas MKD tīmekļa vietnē. Publikācijā būs norādīta  informācija par lēmuma pieņemšanas datumu, lēmuma statusu (stājies spēkā) un ziņām par tiesvedības rezultātu (informācija par to, vai lēmums atcelts, atcelts daļā, ja lēmums atcelts daļā, tad kādā daļā tas atcelts).