Latvijas Republikas Senāts 22. martā negrozīja Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atstājot spēkā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu piemērot muitā deklarētajai precei nodokļa pamatlikmi.