Informējam, ka ir publicētas Labklājības ministrijas (LM) aprēķinātās četru veidu normālā darba laika ietvaros minimālās stundas tarifa likmes pa 2019.gada mēnešiem, tās ir pieejamas LM mājas lapā