Informējam, ka ir publicētas Labklājības ministrijas (LM) aprēķinātās četru veidu normālā darba laika ietvaros minimālās stundas tarifa likmes pa 2021. gada mēnešiem, tās ir pieejamas LM mājas lapā (skat. arī publikācijas pielikumā).