Standarts 9. SFPS “Finanšu instrumenti” ir spēkā jau gadu, un 2019.gada pavasarī tiks sastādīti pirmie pilnie finanšu pārskati, kuros lasītāji varēs redzēt tā ietekmi. SIA “PricewaterhouseCoopers” apkopojusi  būtiskākās atziņas, ko gada laikā guvuši nefinanšu sektora uzņēmumi, ieviešot standartu.