No 01.07.2016. ar akcīzes nodokli tiks aplikts jauns preču veids – vienreizējās un daudzkārt lietojamās elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, kā arī šķidrums, kas tiek izmantots, lai uzpildītu elektronisko cigareti, un kas satur vai nesatur nikotīnu. To paredz grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli", kas stājās spēkā 01.01.2016.

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamajam šķidrumam piemēros šādas akcīzes nodokļa likmes:

  • par 1 mililitru šķidruma - 0,01 EUR;
  • par 1 miligramu nikotīna - 0,005 EUR.

Akcīzes nodokli par elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu aprēķinās, summējot pēc šīm nodokļa likmēm iegūto akcīzes nodokli.

Akcīzes nodoklis tiks aprēķināts, iesniedzot Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kurā, norādot cigarešu uzpildes šķidruma apjomu un nikotīna daudzumu šķidruma vienībā, sistēma automātiski aprēķinās kopējo maksājamo akcīzes nodokļa summu. Aprēķinātais akcīzes nodoklis jāsamaksā 5 darba dienu laikā pēc preču ievešanas vai saņemšanas.

Tāpat jāievēro, ka saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli", lai ievestajam vai saņemtajam elektroniskajās cigaretēs izmantojamajam šķidrumam varētu piemērot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, kā arī veikt tā ražošanu vai citas likumā noteiktās darbības, jāsaņem speciāla atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai. Lai saņemtu licenci, nepieciešams iesniegt VID vairākus dokumentus, kā arī pirms speciālās atļaujas saņemšanas samaksāt valsts nodevu - 284 EUR. Licence tiek izsniegta mēneša laikā.

Komersants, kurš saņēmis licenci, akcīzes nodokli aprēķina par taksācijas periodā (mēnesī) no akcīzes preču noliktavas izvesto, patēriņam (realizācijai) Latvijā nodoto elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu un aprēķināto akcīzes nodokli samaksā valsts budžetā līdz taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam.

Savukārt elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma realizācijai vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā licence nav nepieciešama.

Personām, kas 01.07.2016. veic darbības ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, jāinventarizē tām piederošos elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma krājumus un 15 dienu laikā pēc inventarizācijas (ieskaitot inventarizācijas dienu) jāiesniedz VID EDS inventarizācijas saraksts un nodokļa aprēķins. Par inventarizācijā konstatētajiem elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma krājumiem aprēķināto nodokli jāsamaksā līdz 15.08.2016. Aprēķinātā nodokļa samaksa neattieksies uz personu, kas līdz 30.06.2016. būs saņēmusi licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai.