No 01.10.2015. personai, kas vēlas preces novietot pagaidu uzglabāšanas vietā, kopsavilkuma deklarācijas par pagaidu uzglabāšanu iesniegšana, kā arī pagaidu uzglabāšanā esošo preču uzskaite jāveic elektroniski, t.i., izmantojot Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitāti, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).