Publicējam nodokļu konsultantes Jadvigas Neilandes sagatavoto tabulu ar nodokļu likmēm, kas stājas spēkā 2015.gadā. Nodokļu likmes ir apkopotas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.