Tā kā daudzi skolēni vasaras mēnešos (no 1.jūnija līdz 31.augustam) strādā algotu darbu, gan vecākiem, kuru bērni vasarā strādā, gan pusaudžiem, kas devušies darba gaitās, ir jāievēro vairāki nozīmīgi nosacījumi attiecībā uz nodokļu maksāšanu un darba algas aprēķinu skolēnam, kurš veic darbu vasaras brīvlaikā.