Tā kā daudzi skolēni vasaras mēnešos (no 1.jūnija līdz 31.augustam) strādā algotu darbu, gan vecākiem, kuru bērni vasarā strādā, gan pusaudžiem, kas devušies darba gaitās, ir jāievēro vairāki nozīmīgi nosacījumi attiecībā uz nodokļu maksāšanu un darba algas aprēķinu skolēnam, kurš veic darbu vasaras brīvlaikā.

Attiecībā uz bērnu (izglītojamo līdz 19 gadu vecumam), kurš strādās tikai vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam), vecākam saglabājas nodokļa atvieglojums par bērnu kā apgādājamo, un atrašanās vecāka apgādībā netiek automātiski pārtraukta.

Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu personu 175 EUR mēnesī, un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā tiek piemērots neapliekamais minimums 75 EUR mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja.

Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni (izglītojamie līdz 19 gadu vecumam) paralēli mācībām strādā mācību gada laikā, bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Pēc tam, kad skolēns pārtraucis strādāt vai skolēna ienākums ir mazāks par 175 EUR mēnesī, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā. Ja skolēna mācību gada laikā saņemtie algotā darba ienākumi mēnesī nepārsniedz 175 EUR, skolēns var atrasties apgādībā vienam no vecākiem.

Algas nodokļa grāmatiņas saņemšana

Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var saņemt algas nodokļa grāmatiņu. To var izdarīt klātienē, vēršoties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ar iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanai, vai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Skolēniem, kuri strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta (t.i., jāatzīmē attiecīgo darba devēju, pie kura bērns strādās), un bērna gūtajiem ienākumiem darba devējs būs tiesīgs piemērot neapliekamo minimumu 75 EUR mēnesī.

Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski, un visas darbības, kas saistītas ar apgādības noformēšanu, ir veicamas elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Nodokļu maksāšanas nosacījumi

Nodokļu maksāšanas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam:

  • vispārējais nodokļu maksāšanas režīms;
  • darba devējs ir MUN maksātājs;
  • darba devējs ir lauksaimnieks.

Vispārējais nodokļu maksāšanas režīms

Ja skolēns veic darbu pie darba devēja, kurš maksā nodokļus vispārējā kārtībā, tad:

  • darba devējs no algas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 23% un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 34,09%. 
  • 10,50% darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba devējs ietur no skolēna algas, savukārt 23,59% sociālo iemaksu daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem. Sociālās iemaksas neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem;
  • skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mēnešos, ir tiesības algai piemērot ar IIN neapliekamo minimumu 75 EUR apmērā, ja algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta darba devējam.

Piemērs

Ja saņemamā atlīdzība ir 400 EUR un ir piemērots neapliekamais minimums 75 EUR, skolēns pēc nodokļu nomaksas saņem 292,91 EUR.

Darba devējs ir MUN maksātājs

Ja skolēns (neatkarīgi no vecuma) vasarā strādā pie MUN maksātāja, tad:

  • no skolēna ienākuma darba devējs – MUN maksātājs – neietur sociālās iemaksas un IIN, bet tie veido daļu no MUN, ko darba devējs maksā no sava saimnieciskās darbības apgrozījuma.

Piemērs

Ja saņemamā atlīdzība ir 400 EUR, summa, ko saņems skolēns, būs 400 EUR.

  • laika periodā, kamēr skolēns ir MUN maksātāja darbinieks, viņš nevar atrasties vecāku apgādībā, un vecāku gūtajam ienākumam nevar tikt piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 175 EUR apmērā;
  • tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības mikrouzņēmumā, apgādība tiks automātiski pārtraukta.

Darba devējs ir lauksaimnieks

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu, strādājot lauku darbos (augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā) pie darba devēja - lauksaimnieka, tad:

  • gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 15%, bet ne mazāka kā 0,70 EUR katrā nodarbinātības dienā.

Piemērs

Ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēnesi ir 400 EUR un nevienā no dienām tā nav mazāka par 4,70 EUR, ienākums, ko saņems skolēns pēc laukstrādnieku ienākuma nodokļa nomaksas, būs 340 EUR.

Vecāki saglabā tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu 175 EUR apmērā, ja bērns ir jaunāks par 18 gadiem un saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu, kā arī tad, ja bērns ir vecumā no 18 līdz 19 gadiem, mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, un vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu.