Situācija strauji mainās – Latvijā līdz šīm brīdim kopā izmeklēti 1538 pacienti un apstiprināti 60 saslimušie ar COVID-19. Aktīvi strādā arī Ministru kabinets (MK), lai veiktu grozījumus normatīvajā regulējumā un izstrādātu uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu. 17. martā tika pieņemti jauni nodokļu risinājumi.

Darba nespējas lapu apmaksa no valsts budžeta

Labklājības ministrija gatavo priekšlikumus, kā COVID-19 pandēmijas laikā solidārā veidā sniegt terminētu valsts atbalstu darba devējiem darba nespējas lapu apmaksai.

Darbinieku atlīdzības izmaksāšana vai kompensēšana no valsts budžeta

Ja sakarā ar MK noteiktajiem pasākumiem, kas saistīti ar COVID-19 seku novēršanu, uzņēmums saskarsies ar nepieciešamību samazināt darbinieku skaitu vai dīkstāvi, darba devējam no valsts budžeta līdzekļiem tiek kompensēta un izmaksāta atlīdzība darbiniekam.

Nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos vai atlikšana līdz trīs gadiem

Jaunais regulējums attiecas gan uz uzņēmumiem, kuriem radušās grūtības ārkārtas situācijas dēļ, gan uz uzņēmumiem, kuriem jau šobrīd ir piešķirts kāds no nodokļu samaksas termiņa pagarinājumiem. Šāds regulējums vēl jāiestrādā normatīvajā regulējumā un jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju. Protams, lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) pieņemtu lēmumu par nodokļu maksājumu atlikšanu, nodokļu maksātājam aktīvi jāsadarbojas ar VID un jāiesniedz motivēts iesniegums. Par šo periodu soda un nokavējuma nauda netiks aprēķināta.

Pievienotās vērtības nodokļa summas atmaksa visiem nodokļu maksātājiem 30 dienu laikā.

No 1. aprīļa plānota VID apstiprināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu atmaksa visiem nodokļu maksātājiem 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa. Protams, PVN maksātājs varēs saņemt nodokļu atmaksu pēc nodokļu administrācijas veiktajiem pasākumiem. Kā to VID realizēs, vēl ir liels jautājums.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu atcelšana

Ņemot vērā radīto ekonomiskās aktivitātes kritumu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji, kas veic saimniecisko darbību, 2020. gadā var neveikt IIN avansa maksājumus. Par to netiks aprēķināta soda un nokavējuma nauda.

Gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņu pagarināšana

Visiem uzņēmumiem tiks pagarināti gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņi vismaz līdz 31. jūlijam.