Šī gada 20.jūnijā Augstākā tiesa pieņēma spriedumu atstāt spēkā Konkurences padomes (KP) lēmumu, ar kuru konstatēta aizliegta uzņēmumu vienošanās un tirgus sadale pilnsabiedrības aizsegā, lai piedalītos būvniecības darbu publiskajos iepirkumos, informē KP.

Pēc tiesas sprieduma galīgā spēkā stājies KP 04.11.2011. lēmums par aizliegtu vienošanos sodīt 5 būvuzraudzības un projektēšanas pakalpojumu sniedzējus. Lēmumā KP konstatēja, ka uzņēmumi kopīgas komercdarbības veikšanai un dalībai iepirkumos bija nodibinājuši pilnsabiedrību Latroad, tomēr jau tās dibināšanas līgumā bija paredzējuši ilgstošu tirgus sadali un informācijas apmaiņu, kas arī tika īstenota, nevis atļautu vienošanos par kopīgu darbību konkrēta projekta realizācijā.

Spriedumā tiesa ir uzsvērusi, ka kopīga piedāvājuma iesniegšana ir iespēja maziem uzņēmumiem piedalīties lielos iepirkumos, taču šādas apvienības nebūtu pieļaujamas, ja katrs tās biedrs ir spējīgs līgumsaistības pildīt patstāvīgi.

2011.gada lēmumā KP konstatēja, ka kopumā Latroad biedri iepirkumos būtu varējuši startēt atsevišķi. Lai arī piedāvājumu iepirkumos iesniedza pilnsabiedrība, tomēr reāli darbus veica tikai 1 vai 2 izvēlēti tās biedri un pārējo dalība bija formāla. Tādējādi redzams, ka pilnsabiedrība uzņēmumiem kalpoja kā informācijas apmaiņas un tirgus sadales platforma, nevis iespēja kopīgi piedalīties iepirkumos, kuriem individuāli tie nespēj kvalificēties. 

KP uzsver, ka pilnsabiedrības dibināšana pati par sevi nav pārkāpums. Tā ir viens no veidiem, kas ļauj uzņēmumiem, īpaši maziem un vidējiem, kopīgi piedalīties liela mēroga projektos vai iepirkumos. Tomēr pilnsabiedrības dibināšana neļauj tās biedriem – savstarpēji konkurējošiem uzņēmumiem – aizliegti vienoties par izvairīšanos no savstarpējās konkurences. Tādējādi KP aicina uzņēmējus, kas ir dibinājuši vai plāno veidot pilnsabiedrības, rīkoties atbildīgi un rūpīgi izvērtēt paredzētās sadarbības mērķus un noteikumus, lai nodrošinātu, ka netiek pārkāpti godīgas konkurences principi. 

Ja, dibinot pilnsabiedrību, uzņēmumiem rodas neskaidrības par konkurences tiesību ievērošanu, tie aicināti vērsties pēc konsultācijām KP.