Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 4.panta 1.daļā noteikto, Latvijas Republikā personas apliecinoši dokumenti ir tikai pase vai personas apliecība, līdz ar to VID nepieciešamības gadījumā personas identitāti pārbaudīs tikai pēc pases vai personu apliecības (identifikācijas kartes).