Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 4.panta 1.daļā noteikto, Latvijas Republikā personas apliecinoši dokumenti ir tikai pase vai personas apliecība, līdz ar to VID nepieciešamības gadījumā personas identitāti pārbaudīs tikai pēc pases vai personu apliecības (identifikācijas kartes).

Tāpat VID norāda, ka Personu apliecinošu dokumentu likuma izpratnē transportlīdzekļa vadītāja apliecība vai citi dokumenti nav uzskatāmi par personu apliecinošiem dokumentiem. Līdz ar to VID neizmantos personas identitātes pārbaudē citus dokumentus.