No šī gada 1.janvāra mainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksas kārtība Īrijā. Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka persona, kura reģistrējusies VID PVN maksātāju reģistrā, šī nodokļa atmaksu citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī var pieprasīt par PVN, kas aprēķināts attiecībā uz šajā dalībvalstī iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un preču importu, kurus paredzēts izmantot iekšzemē (dalībvalstī) saimnieciskās darbības ietvaros ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai.