No šī gada 1.janvāra mainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksas kārtība Īrijā. Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka persona, kura reģistrējusies VID PVN maksātāju reģistrā, šī nodokļa atmaksu citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī var pieprasīt par PVN, kas aprēķināts attiecībā uz šajā dalībvalstī iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un preču importu, kurus paredzēts izmantot iekšzemē (dalībvalstī) saimnieciskās darbības ietvaros ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai.

Persona, kura reģistrējusies VID PVN maksātāju reģistrā, PVN atmaksu citā ES dalībvalstī var pieprasīt par PVN, kas aprēķināts attiecībā uz šajā dalībvalstī iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un preču importu, kurus paredzēts izmantot iekšzemē saimnieciskās darbības ietvaros ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai. 

Vienlaikus VID informē, ka Īrijā ar 01.01.2015. ir izmaiņas PVN atgūšanā Īrijā veiktajiem dīzeļdegvielas iepirkumiem:

  • visos elektroniskajos PVN atmaksas pieteikumos (EVR) par 2014.gadu un turpmāk, kas iesniegti Īrijā veiktajiem dīzeļdegvielas iepirkumiem, norāda degvielas piegādātāja nosaukumu, PVN reģistrācijas numuru un ar iegādi saistītā rēķina numuru. Pēc Īrijas Muitas un nodokļu administrācijas pieprasījuma iesniedz pieteikumā norādīto rēķinu kopijas. Jebkādus EVR pieteikumus, kuros degvielas kartes piegādātājs tiks nepareizi norādīts kā degvielas piegādātājs, neizskatīs;
  • sākot ar 01.01.2015., vienkāršotus rēķinus pieņem tikai par summām, kas ir mazākas par 100 EUR. Iesniedzot EVR pieteikumu, ir svarīgi nodrošināt, lai tiktu izvēlēta pareiza rēķina kategorija. Ja Rēķins laukā ir atlasīta norāde Vienkāršots un šāda atsevišķa rēķina kopējā summa ir lielāka par 100 EUR, šo rēķinu noraida.

Piemērs

Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs, komersants, kas sniedz preču transporta pakalpojumus, 2014.gada decembrī darba brauciena ietvaros iegādājās dīzeļdegvielu Īrijā, degvielas uzpildes stacijā, iepildot to automobiļa degvielas tvertnē, par 1304,35 EUR, t.sk. Īrijas PVN 300 EUR.

Lai atgūtu Īrijā samaksāto PVN 300 EUR, komersants Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 2015.gadā aizpilda Īrijas nodokļu administrācijai adresētu aprēķina un samaksātā PVN atmaksas pieteikumu, ņemot vērā iepriekš minētās izmaiņas.