Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka tām fiziskajām personām, kuras 2014.gadā ir kļuvušas par Latvijas rezidentiem, ir pienākums no 01.03.2015. līdz 01.06.2015. (ieskaitot) iesniegt VID mantiskā stāvokļa deklarāciju, ja attiecībā uz šo personu īpašumu, finanšu līdzekļiem vai saistībām uz 31.12.2014. plkst. 24.00 izpildās kāds no Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā noteiktajiem kritērijiem.