Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks svētdien, 29. martā, plkst. 3.00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu. Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks šā gada 25. oktobrī, informē Ekonomikas ministrija.

Tā kā Eiropas Savienības (ES) līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem laika maiņai divas reizes gadā vēl nav panākts, šobrīd ir spēkā iepriekš apstiprinātā kārtība. Pāreja uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā paredzēta Ministru kabineta noteikumos Nr. 1010 "Par pāreju uz vasaras laiku". Noteikumos minēts, ka Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiek, marta pēdējā svētdienā plkst. 3.00 atbilstoši otrās joslas laikam pulksteņa rādītājus pagriežot par vienu stundu uz priekšu un attiecīgi oktobra pēdējā svētdienā plkst. 4.00 – vienu stundu atpakaļ.

Savukārt ES ietvaros pāreja uz vasaras laiku noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīvā paredzēts vasaras laika sākums un beigas vienoti visām ES dalībvalstīm.

Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi ieviests 1981. gadā. No 1997. gada vasaras laiks ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai.

Kā zināms, 2018. gadā Eiropā aktualizējās jautājums par nepieciešamību pārskatīt pašreizējo pulksteņa pārregulēšanas kārtību. Tāpēc Eiropas Komisija (EK) veica ES dalībvalstu iedzīvotāju aptauju, kurā lielākā daļa iedzīvotāju izteica viedokli, ka pastāvošā kārtība būtu atceļama. 2018. gada 12. septembrī EK iepazīstināja ES dalībvalstis ar jaunas direktīvas projektu, rosinot pārtraukt sezonālo laika maiņu visā ES teritorijā. Tomēr, tā kā dalībvalstīm bija nepieciešams papildu laiks nacionālajām konsultācijām un iedzīvotāju vēlmju apzināšanai, ES līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem laika maiņai divas reizes gadā vēl nav panākts. Latvijas valdība lēmusi, ka Latvija kopumā atbalsta atteikšanos no sezonālās laika maiņas.