Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2015.gada novembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu: