Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2016.gada februārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu: