Valsts ieņēmumu dienests informē par 2018.gada oktobrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.