Fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem, kuru ienākums no saimnieciskās darbības mēnesī ir vismaz 380 EUR, - reizi ceturksnī jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) valsts budžetā no brīvi izraudzītas saimnieciskās darbības ienākuma daļas, kas nav mazāka par 380 EUR mēnesī, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).