Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka darba devējiem līdz 02.02.2015. jāiesniedz VID paziņojumi par darbiniekiem izmaksātajām summām. Vienlaikus VID vērš uzmanību, ka arī fiziskām personām, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas, obligāti jāiesniedz paziņojumi par izmaksātajām summām.