Nodokļu normatīvajos aktos ir paredzētas vairākas iespējas, lai gan fiziskajām, gan juridiskajām personām, kam izveidojušies nodokļu parādi, atvieglotu labprātīgu nodokļu parādu samaksu, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Lai atvieglotu labprātīgu nodokļu parādu samaksu, likumos paredzētas vairākas iespējas:

  • nodokļu samaksas termiņa pagarināšana;
  • termiņa atlikšana;
  • vienošanās noslēgšana ar VID.

Izvēloties sev piemērotāko risinājumu, nodokļu maksātājam jāņem vērā nodokļu parāda rašanās iemesls, tā esamības ilgums un apstāklis, vai jau ir uzsāktas parāda piedziņas darbības.

Nodokļu parāds, kam vēl nav uzsākta parāda piedziņa

Šādā situācijā nodokļu maksātājam ir plašākās iespējas vērsties VID un rast piemērotāko risinājumu nodokļu parādu brīvprātīgai samaksai – noteiktos gadījumos nodokļu parādu samaksu var gan sadalīt vairākos maksājumos, gan atlikt uz noteiktu laiku vai pat pagarināt samaksas termiņu līdz pat 5 gadiem.

To, kuru no likumos noteiktajām iespējām nodokļu maksātājam būs iespējams izmantot, galvenokārt nosaka atkarībā no nodokļu parāda rašanās iemesla un nodokļu veida, kurā parāds izveidojies. Svarīgi ievērot iesniegšanas termiņu un vērsties VID ar iesniegumu laikus, visbiežāk ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgā nodokļu maksājuma termiņa iestāšanās.

Audita uzrēķina vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā izveidojies nodokļu parāds

Ja nodokļu parāds izveidojies VID audita uzrēķina vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā, nodokļu maksātājam ir vismaz 2 iespējas, kā risināt šo situāciju. Viena no tām - 3 dienas pirms maksājuma samaksas termiņa iestāšanās iesniegt VID motivētu iesniegumu, lūdzot pagarināt veiktās kontroles rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma un soda naudas samaksu. To iespējams sadalīt termiņos uz laiku līdz pat 5 gadiem.

Savukārt otra iespēja šādā situācijā nodokļu maksātājam ir slēgt vienošanos ar VID, lai izbeigtu tiesisku strīdu par nodokļu audita rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu. Vienošanās noslēgšanas gadījumā aprēķinātā soda nauda var tikt samazināta līdz pat 50%, kā arī ievērojami tiek ietaupīts laiks un finanšu resursi, kas pretējā gadījumā tiktu patērēti tiesvedības procesam.

Nodokļu parāds, kam VID jau ir uzsācis piedziņas darbības

Ja nodokļu maksātājam jau ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, taču nodokļu maksātājs ir pārliecināts par savām spējām veikt nodokļu parāda samaksu, viņš var sniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu. Tajā jānorāda lūgums pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot maksājuma termiņu uz laiku līdz 3 gadiem.

Šajā gadījumā ir svarīgi, lai lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu nav pieņemts vēlāk kā pirms 6 mēnešiem, kā arī nodokļu maksātājam nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process (TAP).

Visos minētajos gadījumos nodokļu maksātājam, kam izveidojies nodokļu parāds, ir jāvēršas VID ar motivētu iesniegumu, kam pievienoti attiecīgie pamatojuma dokumenti. Iesniegumu var iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), pa pastu vai klātienē.

TAP piemērošana

Ja, izvērtējot finansiālo situāciju, nodokļu maksātājs ir pārliecināts, ka finansiālās grūtības spēs atrisināt, īstenojot TAP, nodokļu maksātājam jāņem vērā, ka Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos TAP pasākumu plāna īstenošanai ir nepieciešams saņemt VID piekrišanu. Iesniegumu ar tam pievienotu TAP pasākumu plānu var iesniegt, izmantojot VID EDS, pa pastu vai klātienē.