Šodien, 17. martā, Ministru kabinets lēma par vairākiem atbalsta pasākumiem sociālajā un uzņēmējdarbības jomā COVID-19 vīrusa radīto seku novēršanai. Labklājības ministrija gatavo priekšlikumus, kā solidārā veidā sniegt terminētu valsts atbalstu darba devējiem darba nespējas lapu apmaksai. Vienlaikus paredzēti arī nodokļu risinājumi, kā arī atbalsts uzņēmējdarbībai finanšu instrumentu veidā. Kā papildu piesardzības pasākumu paredzēts arī nodrošināt iespēju visiem uzņēmumiem pagarināt gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņu vismaz līdz 31. jūlijam, vēsta Finanšu ministrija.