Valdība 12.februārī apstiprināja grozījumus Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju, arodu, amatu, specialitāšu saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

Profesiju klasifikatorā iekļaut šādas četras jaunas profesijas:

  • reitterapeits – lai izpildītu ārējo normatīvo aktu prasības un nodrošinātu reitterapijas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, klasifikatorā iekļauts reitterapeita amats. Līdz šim ārstniecības iestādēs ir bijuši atvērti reitterapeita amati, bet tajos nav iespējams pieņemt darbā speciālistus, kas būtu tiesīgi pacientiem vadīt reitterapijas nodarbības;
  • reitterapeita asistents – diskutējot ar nozares speciālistiem un profesionālajām organizācijām par reitterapijas pakalpojumu pieejamības saglabāšanu, nolemts, ka arī šādu profesiju nepieciešams iekļaut klasifikatorā;
  • optometrista asistents – mūsdienu tehnoloģijām un medicīnai, optometrijai attīstoties, rodas nepieciešamība paplašināt personāla kvalifikāciju raksturojošās zināšanas, prasmes un kompetences, tāpēc klasifikatorā iekļaujama šāda profesija;
  • lidostas tehnikas operators un lidmašīnas servisa iekārtu un lidostas tehnikas operators – šobrīd abu minēto profesiju pārstāvji strādā zem viena profesijas nosaukuma – lidostas krāvējs, profesiju klasifikatora papildināšana ar divām jaunām profesijām uzlabotu darba aizsardzību un mazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu lidlaukā.