Valdība 12.februārī apstiprināja grozījumus Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju, arodu, amatu, specialitāšu saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.