Vienotajā datubāzē ir reģistrēts pirmais kases sistēmas modelis, ko atbilstības pārbaudes institūcija ir atzinusi par atbilstošu jaunajām tehniskajām prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" (MK noteikumi Nr.95).

Kases sistēmas modelis ir UVS FB.7.0 TPPOS. Tas ir piemērots gan maziem, gan lieliem tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumiem, kam nav nepieciešams sagatavot starprēķinus, ko informatīvā nolūkā klientiem izsniedz par sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm pirms darījuma. Kases sistēmai var pieslēgt līdz 600 kasēm. Tā ir savietojama ar svariem, preču sortiments nav ierobežots, kā arī tā ir izmantojama, ja uzņēmumā ir klientu lojalitātes sistēma.

Minētā kases sistēma ir reģistrēta apkalpojošā dienesta SIA "Universālās Vadību Sistēmas" (reģ. Nr.40003492689) apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu un modifikāciju sarakstā.

Nodokļu maksātāji, kuru saimnieciskajai darbība ir piemērota kases sistēma UVS FB.7.0 TPPOS, var vērsties pie kases sistēmas apkalpojošā dienesta SIA "Universālās Vadību Sistēmas" tās iegādei vai etalonmodeļa modifikācijas izstrādei.

Kases sistēmas darījumu reģistrēšanai obligāti jālieto tiem nodokļu maksātājiem, kuru ar elektroniskajām ierīcēm un iekārtām reģistrēto darījumu vērtība konkrētā struktūrvienībā vai kopējā darījumu vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedz 1 500 000 EUR. Kases sistēmas darījumu reģistrēšanai nodokļu maksātāji var lietot, arī nesasniedzot minēto robežvērtību.

Šobrīd ir reģistrētas jau 2 atbilstības institūcijas – "KPMG Baltics SIA"un SIA "ERNST & YOUNG BALTIC".

Jāievēro, ka visiem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrētajiem elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām, par kurām nav saņemts apliecinājums par atbilstību MK noteikumos Nr.95 noteiktajām tehniskajām prasībām, līdz 01.07.2017. ir jāveic atbilstības pārbaudes un nodokļu maksātājiem jāveic neatbilstošo ierīču un iekārtu nomaiņa.

Atbilstības pārbaudes ir veicamas arī atbilstoši jaunajām tehniskajām prasībām izstrādātu elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām pirms to reģistrēšanas VID vienotajā datubāzē (reģistrā).