Šodien, 01.03.2017., sākas gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kas to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par attaisnotajiem izdevumiem, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Šis ir pirmais gads, kad nodokļu maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016.gadā nepārsniedz 12 000 EUR, no 1.marta var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto IIN, kas izveidosies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Gada ienākumu deklarācija par 2016.gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 01.03.2017. līdz 01.06.2017. obligāti jāiesniedz Latvijas iedzīvotājiem, kas:

  • ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
  • ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kas bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar IIN analoģisku nodokli;
  • ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2016.gadā pārsniedza 4000 EUR (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • ir guvuši ienākumus, kas apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
  • ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar IIN.

Savukārt fiziskās personas, kas neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no 01.03.2017. līdz pat 16.06.2020. Tāpat visa 2017.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto IIN arī par 2014. un 2015.gadu, bet līdz 16.06.2017. – vēl arī par 2013.gadu.

Fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kas ir IIN maksātāji, gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Arī fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, deklarāciju aicinātas iesniegt, izmantojot EDS, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, informācija no izglītības iestādēm par personas veiktajiem maksājumiem par izglītību, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Tāpat gada ienākumu deklarāciju gan elektroniski, gan papīra formātā iespējams iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī 75 Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.