Otrdien, 10.03.2015., Eiropas Parlaments (EP) nolēma, ka komisijas maksu, ko bankas iekasē no mazumtirgotāja par maksājumu ar karti apstrādi, turpmāk ierobežos Eiropas Savienības (ES) mēroga "griesti", informē Financenet.

"Griesti" attieksies uz komisijas maksu par maksājumu karšu darījumiem gan citās ES dalībvalstīs, gan vienas dalībvalsts robežās, un tie samazinās izmaksas arī pircējiem. 

Par debetkaršu maksājumu apstrādi mazumtirdzniecībā citā ES valstī noteiktie komisijas maksas griesti būs 0,2% no darījuma vērtības.
 
EP nolēma, ka 0,2% griesti pēc 5 gadu pārejas perioda būs jāpiemēro arī iekšzemes debetkaršu darījumiem. Šajā 5 gadu pārejas laikā dalībvalstis var atļaut maksājumu pakalpojumu sniedzējiem piemērot komisijas maksu līdz 0,2% no "visu debetkaršu iekšzemes darījumu vidējās ikgadējās darījumu vērtības katrā maksājumu karšu shēmā".
 
Mazākām iekšzemes debetkaršu transakcijām dalībvalstis varēs atļautu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem pēc 5 gadu pārejas perioda noteikt fiksēto maksu līdz 0,05 EUR par darījumu.
 
Darījumu ar kredītkartēm apstrādei mazumtirdzniecībā komisijas maksas griesti būs 0,3% no pirkuma vērtības. Iekšzemes darījumiem ar kredītkartēm dalībvalstis drīkstēs noteikt arī zemāku darījuma starpbanku komisijas maksu. 

Pašlaik mazumtirgotājiem bieži nav citas iespējas kā vien pieņemt visas maksājumu kartes pēc to izsniedzēju izvirzītiem noteikumiem. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem mazumtirgotājiem, izvēloties karšu shēmu, būs pienākums akceptēt vienīgi tās attiecīgās shēmas kartes, uz kurām attiecas "griestu" regula.

Pēc jaunajiem noteikumiem varētu rasties situācija, ka mazumtirgotājs pieņem mazāku maksājumu karšu klāstu, tomēr samazinātās darījuma apstrādes maksas dēļ ieguvēji būs gan mazumtirgotāji, gan arī pircēji.

Jaunie noteikumi nebūs spēkā attiecībā uz tā sauktajām "trīspusējām" karšu shēmām (kā "Diners" vai "American Express"), proti, ja gan karti izdevis, gan darījumu apstrādā viens un tas pats operators. Izņēmumi būs arī korporatīvās kartes, ko lieto vienīgi norēķiniem par darījumu pakalpojumiem, kā arī "īpašās kartes", kā, piemēram, "Amazon" kredītkarte, ko var lietot vienīgi iepirkumiem "Amazon" internetveikalā.

Pēc 3 gadiem noteikumi tiks piemēroti arī trīspusējām karšu shēmām, kas pilnvarojušas citas puses izsniegt kartes un tādējādi apiet likumu, faktiski darbojoties kā četrpusējās shēmas.

Jaunie "griesti" neattiecas uz naudas izņemšanu no bankomātiem.

Šie noteikumi jāpieņem arī ES Ministru Padomei. Tie stāsies spēkā 6 mēnešus pēc pieņemšanas.

Pašlaik komisijas maksas par darījumu apstrādi starpbanku sistēmās nav pārredzamas un atšķiras katrā ES dalībvalstī. Dažās no dalībvalstīm tās regulē tiesību akti, bet citās - dalībvalstu konkurences uzraudzības iestāžu lēmumi.

Šīs komisijas maksas iekasē bankas, kas iesaistījušās, piemēram, "Visa" un "MasterCard" karšu shēmās, kuras arī ir tirgū visizplatītākās karšu shēmas (96,8% no visiem maksājumu darījumiem). Mazumtirgotājiem tas ir jāmaksā bankai, un viņi to kompensē, paaugstinot cenas par precēm vai pakalpojumiem.