Pirms autoratlīdzības izmaksas ir jāprecizē, vai autoratlīdzības saņēmējs ir sociāli apdrošināms, iesaka Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Oktobra sākumā virkne uzņēmumu, kas izmaksā autoratlīdzības, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saņēma VID aicinājumu precizēt iesniegtos darba devēju ziņojumus (Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī) par 2018.gadu, jo ziņojuma sadaļā  “Autoratlīdzības saņēmēji” ir iekļautas arī personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas.

No likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (Likums) 6.panta 13.daļas izriet, ka autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājam nav jāveic 5% iemaksas autoratlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai šādos gadījumos:  

  • ja persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju,
  • vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi),
  • vai kura ir persona ar I vai II grupas invaliditāti,
  • tāpat sociālās iemaksas nav jāveic par autoratlīdzības saņēmējiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā.

Līdz ar to, lai korekti veiktu sociālo iemaksu aprēķinu, pirms autoratlīdzības izmaksas ir jāprecizē, vai autoratlīdzības saņēmējs neatrodas kādā no augstāk minētajām grupām.

VID atgādina, ka autoratlīdzības izmaksātājam ir tiesības precizēt autoratlīdzības un obligātās iemaksas no autoratlīdzībām par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša (Likuma 20.1panta 7.daļa). Savukārt precizējumus par iepriekšējiem periodiem var iesniegt, pievienojot pamatotu iesniegumu, nestrukturētā veidā EDS sadaļā “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”.