Šodien, 26.septembrī, iznāk žurnāla IFINANSES.LV septembra izdevums Nr.9 (10)! Septembra numurā lasiet:

Rēķini tie paši vecie, bet sistēma - jauna 

No 2015.gada vairs nebūs iespējama ikmēneša naudas summas pārskaitīšana no viena konta uz otru, pašam konta īpašniekam šajā procesā nepiedaloties. Tas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējiem - uzņēmumiem, kuri labprāt izmantoja iespēju, ka par to piedāvāto pakalpojumu klienti norēķinās, izmantojot automātisko apmaksas principu,- no jaunā gada par katru pārskaitījumu būs jāsagatavo e-rēķins un tas jānosūta klienta bankai. Raksta autors - Andrejs Vaivars.  

Cik jāietur no darbinieka algas par parādu? 

Māris Simulis, ZAB BORENIUS jurists, atbild uz jautājumiem par ieturējumiem no darbinieka algas, ja ir saņemts tiesu izpildītāja izpildraksts.

Jebkuram mazam uzņēmumam ir jātiecas kļūt lielam

Pēdējā laikā gan medijos, gan sabiedrībā aktuālākais ekonomikas jautājums ir par Krievijas embargo un tā tiešo un netiešo ietekmi uz uzņēmējdarbību Latvijā. Ikviens uzņēmējs šobrīd jūt nedrošību par nākotni un rūpīgi pārdomā katru pieņemamo lēmumu. Cik stabili un droši vispār Latvijā var justies uzņēmēji? Tā vien gribas dzirdēt kādu iedrošinājumu no augšas. Devāmies to meklēt pie ekonomikas ministra Vjačeslava Dombrovska.

Gada pārskatu sagatavošanas sistēmas pārvērtību laiks

Jau kādu brīdi Eiropas Parlamenta un Padomes 26.06.2013. Direktīvas 2013/34/ES ieviešanas nolūkā norisinās intensīvs darbs pie jauna, apvienota Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izveides. Darbs vēl tikai norisinās, un šobrīd grūti prognozēt, kāda būs likumprojekta redakcija, nonākot Saeimas atbildīgajās komisijās. Tomēr kopējās likumprojekta aprises un tendences jau ir pamanāmas. Par to - Ieva Liepiņa, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante.

Dividendes, to grāmatojumi un uzrādīšana finanšu pārskatos

No 01.07.2014. stājās spēkā Komerclikuma normas, kas pieļauj ārkārtas dividenžu aprēķināšanu. Līdz ar to izdarīti daudzi grozījumi arī citos normatīvajos aktos, to skaitā tika noteikta kārtība, kādā uzņēmumam finanšu pārskatā jāatspoguļo ārkārtas dividendes. Skaidro Silvija Gulbe, SIA Grant Thornton Rimess partnere, zvērināta revidente. 

Saņemtā atlīdzība un nodokļi 

Praktizējošie grāmatveži nereti sastopas ar situāciju, ka, beidzoties mēnesim, darbinieka darba laika uzskaites tabelē uzrādīta informācija liecina gan par nostrādāto laiku, gan par laiku, kas nav reāli nostrādāts. Kādi tam ir iemesli un kā rīkoties šādās situācijās, skaidro Maija Grebenko.

Vai jaunās minimālās algas aprēķina formulas ir korektas?

Latvijā līdzīgi kā daudzās citās Eiropas valstīs darba devējiem ir jānodrošina darbiniekiem vismaz minimālā darba alga par darbu, kas tiek veikts normāla darba laika ietvaros. Jau vairākus gadus valstī pastāv kārtība, ka minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros, kā arī minimālo stundas tarifa likmi saskaņā ar Darba likuma 61.pantu nosaka Ministru kabinets, taču no 2015.gada ir plānots to mainīt. Plašāk par šīm izmaiņām - iekšējais auditors Māris Linga.

Darba devēja tēls var mazināt personāla piesaistes izmaksas 

Darba devēja tēls ir uzņēmuma kā darba vietas reputācija sabiedrībā. Par darba devēja tēla nozīmi, ietekmējošiem faktoriem - Jūlija Lobanovska, SIA CVO Recruitment Latvia vadošā konsultante. 

Finanšu analīzes praktiskā pielietošana

Justīna Hudenko šoreiz apskata teorētiskos aspektus iepriekšējos divos rakstos praktiskajā piemērā, par pamatu ņemot kāda mazumtirdzniecības tīkla oficiālajās datu bāzēs pieejamos pārskatus. 

Darba vides riska novērtēšana – daži praktiski aspekti

Darba vides riska novērtēšana ir darba aizsardzības sistēmas stūrakmens. Tā ir visu tālāk veicamo pasākumu pamatā. Tikai precīzi un kvalitatīvi novērtējot darba vides riskus, iespējams noteikt, kādi pasākumi jāveic, lai uzlabotu darba vidi, kādas obligātās veselības pārbaudes jāveic, kuri individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto. Plašāk par šo tēmu - Linda Matisāne, Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja, Dr.med., arodslimību ārste, vecākā darba aizsardzības speciāliste. 

pieņemt darbā mikrouzņēmumu? 

Lai gan Mikrouzņēmumu nodokļa likums stājās spēkā 01.09.2010., pēdējā laikā arvien biežāk dzirdams par valsts kontrolējošo institūciju pastiprināto uzmanību tieši šī nodokļa subjektiem. Kādas problēmas uzņēmumiem var rasties, sadarbojoties ar mikrouzņēmumiem, un kad šī sadarbība var kļūt strīdīga un radīt neparedzētas nodokļu maksājumu sekas? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbild Rihards Niedra, ZAB VARUL vecākais jurists. 

Reprezentācijas un ziedojumu izdevumi. Tiesu prakse 

Uzņēmumam, sagatavojot gada pārskatu un veicot grāmatojumus saimnieciskajām darbībām, kuras tieši nav saistītas ar uzņēmuma komercdarbības funkciju pildīšanu, ir jāvērš īpaša uzmanība izdevumus pamatojošiem dokumentiem, jo pretējā gadījumā pastāv būtisks risks saskarties ar Valsts ieņēmuma dienesta piemērotu papildus nodokļu maksājumu uzrēķinu. Sprieduma par reprezentācijas izdevumu un ziedojumu vērtējumu analīzi veic Justīne Haka, ZAB VARUL zvērināta advokāte. 

Tāpat IFINANSES.LV septembra numurā lasi aktuālās ekspertu atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem, jaunumus likumdošanas aktos, VID svarīgāko informāciju un praktiskus padomus. 

Žurnāls IFINANSES.LV iznāk vienu reizi mēnesī katra mēneša pirmspēdējās nedēļas piektdienā un to abonēt jau šodien var interneta žurnāla iFinanses.lv www.ifinanses.lv sadaļā Abonēšana. Turklāt tagad žurnālu var iegādāties arī Narvesen tirdzniecības vietās. Vairāk informācijas un IFINANSES.LV arhīvu skatiet sadaļā IFINANSES.LV.

Vairāk informācijas:

67280693, 28602885

info@ifinanses.lv