2020. gada 24. decembrī starp Eiropas Savienību (ES) un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (AK) tika panākta vienošanās par turpmākajām attiecībām, nosakot, ka noslēgtais ES un AK līgums, kas paredz padziļinātus tirdzniecības nosacījumus salīdzinājumā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas līgumu noteikumiem, līdz pušu iekšējo procedūru pabeigšanai tiks piemērots pagaidu kārtā jau no 2021. gada 1. janvāra.