Atzīto nosūtītāju muitas atļauju saņēmušajiem komersantiem, sākot ar 01.07.2015., tranzīta muitas deklarācijai (t.sk. TIR karnetes elektroniskajai deklarācijai) būs jāpievieno pavaddokumenti skenētā veidā, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).