Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vienotajā datubāzē ir reģistrēti 12 jaunajām tehniskajām prasībām atbilstoši kases aparāti, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtu modeļi. Pašlaik atbilstības pārbaudes tiek veiktas vēl 24 modeļiem, līdz ar to jau drīz uzņēmējiem būs ievērojami lielākas izvēles iespējas.

Kā zināms, līdz šī gada 1.jūlijam bija jāveic kases aparātu un sistēmu atbilstības pārbaudes atbilstoši jaunajām tehniskajām prasībām. VID veiks pārbaudes, lai pārliecinātos, ka jaunās iekārtas ir uzstādītas un tiek lietotas atbilstoši noteikumu prasībām. Tomēr, tā kā sertifikācijas process joprojām turpinās, VID jauno iekārtu nomaiņas procesā ievēros "Konsultē vispirms" principu un sniegs atbalstu un konsultēs komersantus, kuru kases aparātu un sistēmu modeļiem atbilstības pārbaude vēl tikai tiek veikta.

Lai noskaidrotu, vai konkrētais kases aparāts vai sistēma jau ir sertificēta vai arī ir to vidū, kam sertificēšana vēl tiek veikta, ir iespējams sazināties ar sava uzņēmuma kases aparātu un sistēmu apkalpojošo dienestu. Ja kases aparāts vai sistēma nav starp minētajām, klients var aicināt apkalpojošo dienestu konkrētajam modelim veikt sertifikāciju. 

Uzņēmumiem, par kuru kases aparātu modeļiem jau tagad ir zināms, ka tos nav iespējams pielāgot jaunajām prasībām, VID šī gada 2.maijā ir izsūtījis vēstuli Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Šie uzņēmēji tiek aicināti iegādāties kases aparātus, kas atbilst jaunajām tehniskajām prasībām.

Hibrīda kases aparāti darījumu reģistrēšanai obligāti jālieto nodokļu maksātājiem, kuru ar elektroniskajām ierīcēm un iekārtām reģistrēto darījumu vērtība konkrētā struktūrvienībā vai kopējā darījumu vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniedz 350 000 EUR, savukārt kases sistēmas – vērtībai pārsniedzot 1,5 milj. eiro. Hibrīda kases aparātus un kases sistēmas darījumu reģistrēšanai nodokļu maksātāji var lietot, arī nesasniedzot minēto robežvērtību. Savukārt, ja nodokļu maksātājs kases aparātu vēlas saslēgt ar datoru, jālieto kases aparāts ar fiskālās atmiņas moduli vai hibrīda kases aparāts.