Lai pilnveidotu sadarbību ar nodokļu maksātājiem un veicinātu godprātīgu un brīvprātīgu nodokļu saistību izpildi, Valsts ieņēmumu dienests (VID) šī gada septembrī sāks informēt nodokļu audita plānā iekļautos nodokļu maksātājus par šo faktu, vēl neuzsākot pašu audita procesu. Nodokļu maksātājam, saņemot VID informatīvo vēstuli par plānoto auditu, tiek sniegta iespēja brīvprātīgi un savlaicīgi novērst nepilnības grāmatvedības uzskaitē un tādējādi, iespējams, pat izvairīties no nodokļu kontroles pasākumiem.