Valdība, apstiprinot Eiropas Savienības (ES) fondu darbības programmu Izaugsme un nodarbinātība, ir definējusi Kohēzijas politikas fondu prioritāros virzienus, mērķus un sasniedzamos rezultātus 2014.–2020.gada plānošanas periodā. Lielākā daļa – 295,5 miljoni EUR jeb 43% no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārziņā esošā ES fondu finansējuma – tiks novirzīta investīcijām uzņēmējdarbības attīstībai pašvaldībās, informē VARAM.