03.01.2017. Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti MK noteikumi "Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība", nosakot kārtību, kādā ir iesniedzams un vērtējams atbalstāmo investīciju projekts. Pēc MK noteikumu apstiprināšanas uzņēmēji var iesniegt Ekonomikas ministrijā (EM) investīciju projektu pieteikumus atbalstāmo investīciju projekta statusa iegūšanai līdz 31.12.2019., saņemot tiesības piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides savas darbības paplašināšanai un modernizācijai.