Attālinātā darba laikā būtiski pieaudzis pieprasījums pēc droša elektroniskā paraksta un elektroniskās identitātes apliecināšanas rīkiem, kas ļauj vienkārši un droši arī fiziskās distancēšanās laikā turpināt darbu – slēgt līgumus un apkalpot klientus, kā arī sadarboties ar partneriem Latvijā un Eiropas Savienībā. eParaksts nodrošina abas funkcijas – gan dokumentu parakstīšanu ar pašrocīgu parakstu, gan identitātes apliecināšanu ar tādu pašu juridisko spēku kā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.