Pēdējā laikā jebkurš pakalpojumu sniedzējs saskaras ar to, ka pirms sadarbības uzsākšanas jāizvērtē savi klienti un biznesa partneri. šis process ir garš, sarežģīts, prasa laiku, pacietību un papildu resursus darbiniekiem, bet likums prasa klienta izpēti, apliecinājumu un pierādījumus, ka esat pārbaudījis, vai potenciālais klients nav melnajos vai sankciju sarakstos. Piedāvājam lielisku risinājumu, kā viegli un ātri izpildīt likuma prasības, izvērtēt klientu/biznesa partneri un novērtēt iespējamos riskus, iegūstot pierādījumu, ka esat izpētījis savu potenciālo vai esošo sadarbības partneri, sertifikāta veidā.

Pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma 6.panta 1.daļu, ārpakalpojuma grāmatvežiem, kā NILLTFN likuma subjektiem, ir jāveic un jādokumentē NILLTFN risku novērtējums, un, pamatojoties uz to, jāizveido NILLTFN iekšējās kontroles sistēma. Savukārt riskus var novērtēt, veicot vispusīgu klientu izpēti.

Klienta izpēte vienmēr sākas ar identifikāciju un identifikācijas datu pārbaudi. Riska līmeņa noteikšanai ir nepieciešama fiziskas vai juridiskas personas meklēšana visos iespējamos melnajos un sankciju sarakstos.

Mēs piedāvājam meklēšanu visos sarakstos vienuviet, pārbaudes rezultātus saņemot sertifikāta formā.

Viss, kas mums jāzina, ir pilns klienta (fiziskas personas) vārds, uzvārds (tā kā norādīts pasē) un dzimšanas datums vai juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas numurs (kā norādīts dibināšanas dokumentos), un meklēšanas rezultāti par katru pieprasīto personu vai uzņēmumu sertifikāta formā Jums tiks nosūtīti uz e-pastu.

Sertifikātu paraugus varat atrast mūsu mājaslapā: www.bpi.lv

Jautājiet, un mēs atbrīvosim Jūsu darbiniekus no resursu tērēšanas, meklējot informāciju internetā un pētot klientus, lai viņi varētu nodarboties ar saviem tiešajiem darba pienākumiem un attīstīt Jūsu biznesu.

logo.png