Sākot ar 09.03.2016. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) lietotāji – gan fiziskās, gan juridiskās personas - var tiešsaistē veikt vairākus nodokļu maksājumus, kā arī sekot līdzi veikto maksājumu izpildei.

VID EDS lietotājiem ir iespēja tiešsaistē veikt kārtējos nodokļu maksājumus un nodokļu parāda maksājumus šādiem nodokļu veidiem:

  • iekšzemē iekasētais Pievienotās vērtības nodoklis
  • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
  • iedzīvotāju ienākuma nodoklis
  • uzņēmumu ienākuma nodoklis
  • visi iekšzemē iekasētie akcīzes nodokļa veidi.

Līdz šī gada beigām plānots nodrošināt iespēju tiešsaistē veikt arī šo nodokļu veidu nodokļu termiņa pagarinājuma maksājumus, vienošanās līgumu maksājumus un labprātīgās maksāšanas līgumu maksājumu.

Lai veiktu minētos nodokļu maksājumus tiešsaistē, EDS lietotājam savā EDS profilā jāizvēlas sadaļa ''Maksājumi''. Tajā ir  pieejama visa informācija par veicamajām nodokļu iemaksām un iespēja tos samaksāt tiešsaistē. Sadaļā ir norādīta informācija, par kādu nodokli ir iespējams veikt maksājumu, maksājamā summa un maksājuma konts. EDS lietotājs var arī sekot līdzi veiktā maksājuma izpildei, lai pārliecinātos, vai tas ir nonācis bankas tīklā un gaida nosūtīšanu, vai tas ir sasniedzis Valsts kases datubāzi, vai tas ir akceptēts un saņemts VID.

Savukārt sadaļā ''Maksājumu vēsture'' ir iespējams aplūkot visu informāciju par katru veikto maksājumu: maksājuma veikšanas datumu, maksājuma veidu, statusu,  maksātāja banku un samaksāto summu. Tāpat jaunajā sadaļā ''Maksājumi'' EDS lietotājam vienmēr būs pieejami visi aktuālie Valsts kases konti, uz kuriem veicami nodokļu un nodevu pārskaitījumi.

Līdzīgi kā ar citiem EDS pakalpojumiem, kas saistīti ar dokumentu iesniegšanu, arī lai veiktu nodokļu maksājumus tiešsaistē, juridiskas personas pārstāvim ir nepieciešama juridiskās personas amatpersonu apstiprinātas tiesības, kas jānorāda sadaļā ''Lietotāji un to tiesības'',  ieliekot atzīmi pretim ailei ''Tiesības veikt maksājumus''.

Ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS ''Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs'' izsniegto droša elektroniskā paraksta viedkarti (e-parakstu).