Ar 01.01.2017. ir mainījies valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju, kas jāņem vērā, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā aizpildot darba devēju ziņojumus un 2017.gada paziņojumus par fiziskajai personai izmaksātajām summām, atgādina VID.

2017.gadā VSAOI likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir šāds:

  • ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, – 23,59% un 10,50% (2016.gadā – 23,59% un 10,50%);
  • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), – 20,57% un 9,16% (2016.gadā – 19,90% un 8,85%);
  • ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs, – 21,85% un 9,72% (2016.gadā – 21,51% un 9,57%);
  • ja darba ņēmējs ir nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, – 19,89% un 8,85% (2016.gadā – 20,10% un 8,95%);
  • ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, – 16,98% un 7,56% (2016.gadā – 16,51% un 7,35%).

Tāpat no 01.01.2017. arī kapitālsabiedrības valdes locekļi ir pakļauti pensiju un invaliditātes apdrošināšanai ar iemaksu likmi 26,84% apmērā, ja:

  • kapitālsabiedrībai taksācijas gada kārtējā mēnesī apgrozījums ir lielāks par 1900 EUR (Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša alga 380 EUR, kas reizināts ar koeficientu 5);
  • kapitālsabiedrībā šajā mēnesī nav neviena darba ņēmēja vai visiem darba ņēmējiem VSAOI objekts ir mazāks par 380 EUR.

Savukārt kapitālsabiedrības valdes loceklis, kas ir sasniedzis vecumu, kurš dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija, ir pakļauts pensiju apdrošināšanai un VSAOI likme ir 24,54%. VSAOI objekts ir 380 EUR mēnesī.