Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli par N1 kategorijas transportlīdzekli atskaita pilnā apmērā tikai tādā gadījumā, ja to izmanto kravu pārvadājumiem.