Uzņēmums iegādājās automašīnu Porsche Cayenne Diesel par kopējo summu 120 000 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Automašīnas transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā, ko izdevusi Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), ir šādi ieraksti: tips - 92AN, kategorija - N1G, sēdvietas - 5, veids - kravas furgons. Es kā grāmatvedis uzskatu, ka minētā automašīna ir reprezentatīvais vieglais automobilis, un līdz ar to visas ar to saistītās izmaksas ir jāgrāmato pēc reprezentatīvā statusa. Mašīna nav aprīkota ar globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS), automašīnu izmanto uzņēmuma īpašnieks, līdz ar to varētu būt problēmas pierādīt, ka tā tiek izmantota tikai saimnieciskai darbībai. Uzņēmuma īpašnieks savukārt uzskata, ka automašīna ir kravas furgons, līdz ar to tas nav reprezentatīvais auto. Kā ir pareizi? Kā minētās automašīnas izmaksas ir jāatspoguļo grāmatvedības uzskaitē? Vai par šo auto ir jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)?