Ar mērķi sekmēt noziedzīgu nodarījumu atklāšanu valsts ieņēmumu jomā, no 01.01.2017. Valsts ieņēmumu dienests (VID) saņems informāciju par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā ne tikai no kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, bet arī no pārējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (Likums) subjektiem.