Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2014.pārskata gadu apkopoti zemāk izvietotajā tabulā: