Rīgas pilsētas Būvvalde 2014.gadā ir uzsākusi adrešu sakārtošanu atbilstoši MK noteikumos Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” noteiktajiem pamatprincipiem. Ņemot vērā Rīgas pilsētas Būvvaldes uzsākto adrešu maiņas procesu, adrešu maiņas rezultātā nodokļu maksātājiem var rasties pienākumi arī attiecībā uz atsevišķu tādu darbību veikšanu, kas noteiktas nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).